EU skärper kampen mot engångsplast

 

Europaparlamentet och ministerrådet har under mars månad 2024 enats om att förbjuda en rad engångsförpackningar från 2030. Mål för återanvändning, gränser för PFAS i förpackningar och tuffare krav på användning av engångsplast. Det gäller mat på caféer, schampo på hotellrummet och plastat bagage på flyget. 

 

Dagens förbrukning- och nedskräpningskultur av engångsartiklar i plast syns både på stränder och i världshaven. Plastavfall förorenar haven i allt högre grad och enligt en beräkning av Ellen MacArthur Foundation så kan haven år 2050 bestå av mer plast än fisk i vikt. Plast är ett av sju nyckelområden som EU-kommissionen pekat ut som nödvändiga för att uppnå en cirkulär ekonomi inom EU till år 2050. Förutom den Europeiska strategin för plast i en cirkulär ekonomi som ska fasa ut användningen av mikroplaster, förväntas kommissionen senare i år presentera fler förslag för att tackla plastavfallet, inklusive mikroplaster.

 
Foto: https://www.europarl.europa.eu
 

De 10 vanligaste engångsartiklarna i plast på havens stränder:

 1. Dricksflaskor och kork
 2. Cigarettfimpar
 3. Bomullspinnar i plast
 4. kexförpackningar / godisförpackningar
 5. Bindor, tamponger etc.
 6. Plastpåsar
 7. Bestick, sugrör och omrörare
 8. Dryckesmuggar och lock
 9. Ballonger och ballongpinnar
 10. Matlådor inklusive snabbmatsförpackningar
 

 

Skador som platsskräpet medför

 • Plast skräpar inte bara ned på stränderna utan skadar även djurlivet i haven som fastnar i större föremål och som äter upp mindre plast istället för föda, vilket skadar djurens normala matsmältning och inre organ.
 • Människor äter plast via näringskedjan. Hälsoeffekterna är ej kända.
 • Nedskräpning i haven orsaker ekonomiska förluster för sektorer och i samhällsgrupper som är beroende av havet, men också för tillverkare där endast 5 procent av produktionsvärdet ger avkastning – resten bokstavligen dumpas, vilket visar på behovet av ett bättre helhetstänk.

För att tackla detta problem har EU infört ett totalförbud mot engångsartiklar i plast där alternativ tillverkade av andra material finns tillgängliga: bomullspinnar, bestick, tallrikar, sugrör, omrörare och ballongpinnar. Läs mer om vad EU gör för att minska nedskräpningen av plast.

 

Europaparlamentet når överenskommelse mars 2024 om att göra förpackningar mer hållbara och minska förpackningsavfallet i EU.

Den aktuella överenskommelsen är preliminär i avvaktan på formellt antagande i parlamentet och rådet.

Pressmeddelandet uppdaterades den 15 mars 2024 genom att den preliminära överenskommelsen lades till. Den preliminära överenskommelsen ska nu läggas fram för medlemsländernas företrädare i rådet (Coreper) och för parlamentets miljöutskott för godkännande. Om överenskommelsen godkänns måste den antas formellt av båda institutionerna innan den kan offentliggöras i EU:s officiella tidning och träda i kraft. I förordningen fastställs krav för begränsning vissa typer av engångsförpackningar och att ekonomiska aktörer minimerar de förpackningar som används. Man vill även säkerställa att förpackningar är säkra och hållbara genom krav på att alla förpackningar är materialåtervinningsbara och att förekomsten av potentiellt skadliga ämnen minimeras.

 
 

Så blir nya förpackningsreglerna och överenskommelsens huvuddelar

 

Det mest effektiva sättet att ta itu med dumpningen på är att förebygga att mer plast hamnar i havet. Engångsartiklar i plast är den största gruppen av skräp som hittats på havsstränderna: plastbestick, plastflaskor, cigarettfimpar eller bomullspinnar (tops) utgör nästan hälften av allt avfall i haven.

År 2019 beslutade EU om ett nytt direktiv som ska minska plasten i havet och ett steg mot en mer cirkulär ekonomi. Direktivet kallas ”Engångsplastdirektivet” och trädde i kraft inom EU 3 juli 2021. I direktivet har åtgärder tagits fram för de tio vanligaste skräpföremålen i engångsplast. Vissa produkter får stora konsekvenser för djur och natur när de blir skräp – som långa och smala sugrör som lätt kan fastna i till exempel näsan på ett djur. Andra, som produkter i expanderad polystyren, är svåra att återvinna och fragmenteras lätt. Beräkningar visar att 80-85 % av det marina skräpet i EU består av plast. Av detta utgörs 50% av plastprodukter för engångsbruk och 27% av fiskerelaterade föremål.

 

Nu skärps kraven för ämnen i förpackningar genom att införa en begränsning av utsläpp på marknaden av förpackningar avsedda att komma i kontakt med livsmedel som innehåller perfluorerad alkylsubstanser (PFAS) över vissa tröskelvärden. Genom avtalet införs ett allmänt förnybart undantag på fem år från uppnåendet av målen för återanvändning på särskilda villkor, som innebär att

 • det medlemsland som beviljar undantag med 5 procentenheter överskrider de materialåtervinningsmål som ska uppnås senast 2025 och förväntas överskrida materialåtervinningsmålen för 2030 med 5 procentenheter
 • det medlemsland som beviljar undantag är på god väg att uppnå sina mål för förebyggande av avfall
 • verksamhetsutövarna har antagit företagsplaner för förebyggande och materialåtervinning av avfall som bidrar till att uppnå de mål för förebyggande och materialåtervinning som fastställs i förordningen
 

De nya reglerna undantar också mikroföretag från kravet att uppnå dessa mål och inför en möjlighet för ekonomiska aktörer att bilda pooler med upp till fem slutdistributörer för att uppnå återanvändningsmålen för dryckesförpackningar.

 

Retursystem

Enligt de nya reglerna måste medlemsländerna senast 2029 säkerställa separat insamling av minst 90 % per år av plastflaskor och dryckesbehållare av metall för engångsbruk. För att uppnå detta mål måste de inrätta retursystem för dessa förpackningsformat. Minimikraven för retursystemen kommer inte att gälla för system som redan fanns innan förordningen trädde i kraft, om systemen i fråga uppnår målet på 90 % senast 2029. Medlagstiftarna enades om att lägga till ett undantag från kravet på medlemsländerna att införa retursystem om de uppnår en separat insamlingsnivå på över 80 % 2026 och om de lämnar in en genomförandeplan med en strategi för att uppnå det övergripande målet på 90 % separat insamling.

 

Begränsningar för vissa förpackningsformat

Genom de nya reglerna införs begränsningar för vissa förpackningsformat, bland annat plastförpackningar för engångsbruk för frukt och grönsaker, för livsmedel och drycker, smaksättare och såser inom hotell- och restaurangbranschen och för små förpackningar för kosmetika och toalettprodukter inom hotellbranschen (t.ex. flaskor för schampo eller hudlotion) samt för mycket tunna plastkassar (t.ex. de som erbjuds i matbutiker för livsmedel i lösvikt).

 

Läs mer

www.consilium.europa.eu/sv/

Läs mer på engangsplastdirektivet

Plast i haven: fakta, effekter och nya EU-regler

 

Instagram & Facebook

Följ oss

Gå gärna med i vår Facebook-grupp “happytravels SkyTeam” där du kan dela med dig av resetips och få svar på allt som har med SAS EuroBonus, Star Alliance & SkyTeam att göra.

Skaffa Premium

Bli medlem idag

✅ Inga reklamannonser
✅ Betalas med en engångskostnad på 49 sek & gäller obegränsad tid. 

Skriv en kommentar

Prenumerera på gratis Nyhetsbrev

Prenumerera på Nyheter och Tips! Välj om du vill få notis omedelbart, dagligen eller veckovis på nya inlägg. Signa upp dig längst ned på sidan med din e-post, du kan välja vilka kategorier du vill prenumerera på. Du kan enkelt ändra dina leveranspreferenser i din prenumerations adminpanel efter att du registrerat dig.

✅ Inga reklamannonser på hemsidan
✅ Betalas med en engångskostnad på 49 sek & gäller obegränsad tid.