SAS Amex flyg 2för1 med 50% poängrabatt

En av de absolut bästa förmånerna där du får en bonusresa för halva poängpriset en gång per kalenderår.

2for1 vouchern är en Amex produkt och inte SAS produkt.

Reser ni 2 personer betalar ni i stället endast poängpriset för 1 person. Förmånen/ kupongen går under olika namn men innebär detsamma: "50% poängrabatt", "2for1", 2-för-1", "2-4-1 voucher" m.fl.

Du betalar 50% av ordinarie poängpriset på en resa för 1-2 personer. Reser du själv betalar du alltså halva poängpriset & reser ni 2 personer betalar du endast för en person. Priset för en bonusresa är ett fast poängpris för tur och retur, beroende på vilken geografisk zon du vill resa till.

I både Sverige och Norge erbjuds 50% poängrabatt kuponger till alla med ett SAS Amex Elite eller SAS Amex Premium kort. Det innebär att du kan resa 2 personer för 1 – en av de absolut bästa förmånerna där du får en bonusresa för halva poängpriset en gång per kalenderår. Historiskt sett har Amex 2for1 voucher varit eftertraktade med en fantastisk möjlighet att kunna boka Business och First class med First Class, ANA m.fl. 

Gäller valfri bonusresa med SAS Bonus eller Star Alliance. Den här vouchern är helt ovärderlig för många, även för oss. Det innebär att du kommer dubbelt så långt på dina poäng eller kan flyga Business Class i stället för ekonomi till mycket förmånligt poängpris. Med SAS Amex-kort får du möjligheten att boka en bonusresa till halva poängpriset när du har handlat för ett specifikt belopp under ett kalenderår. Du betalar den rabatterade resan med dina insamlade EuroBonus-poäng.

SAS Brandat Amex kort:

American Express i Sverige och Norge erbjuder en unik förmån för EuroBonus-medlemmar: 2for1 (50% poängrabatt). Du måste ha ett SAS-brandat Amex-kort för att kunna tjäna in 2for1-vouchers.

När du har ett SAS Amex-kort och spenderat 150.000kr (100.000kr på Classic) under ett kalenderår får du en 2-4-1 voucher som är giltig hela året den blev intjänad, och hela nästkommande kalenderår. Gäller valfri bonusresa med SAS Bonus eller Star Alliance. Den här vouchern är helt ovärderlig för många, även för oss. Det innebär att du kommer dubbelt så långt på dina poäng eller kan flyga Business Class i stället för ekonomi till extremt bra poängpris! Med SAS Amex-kort får du möjligheten att boka en bonusresa till halva poängpriset när du har handlat för ett specifikt belopp under ett kalenderår. Du betalar 50% av ordinarie poängpriset på en resa för 1-2 personer. Reser du själv betalar du alltså halva poängpriset & reser ni 2 personer betalar du endast för en person. Du betalar den rabatterade resan med dina insamlade EuroBonus-poäng.

SAS Amex Classic kort
Spendera 100.000 under ett kalenderår och få 50% poängrabatt som gäller inom Europa på sas flygningar

SAS Amex premium kort
Spendera 150.000 under ett kalenderår och få 50% poängrabatt världen över med Star Alliance

SAS Amex Elite kort
Spendera 150.000 under ett kalenderår och få 50% poängrabatt världen över med Star Alliance. Spendera ytterligare 150.000 och du får en till 50% poängrabatt voucher att använda.

Viktig information uppdaterad 2024.06.12

Med det senaste tillkännagivandet om att SAS lämnar Star Alliance 31 augusti, är det nu känt att medlemmar kan fortsätta boka bonusresor med 50% poängrabatt även inom SkyTeam alliansen efter den 1 september 2024.

Från och med 1 september 2024 byter SAS flygbolagsallians från Star Alliance till flygbolag inom SkyTeam. Du behåller dina befintliga förmåner men bokar fr.o.m. 1 september dina bonusresor med antingen SAS eller SkyTeam.

För bokning av bonusresor fram till 31 augusti 2024:
Fram till 31 augusti 2024 bokar du som EuroBonus-medlem fortfarande bonusresor med flygbolag inom Star Alliance, även om utresedatumet är efter 31 augusti 2024.

För bokning av bonusresor fr.om. 1 september 2024:
Från och med 1 september 2024 bokar du som EuroBonus-medlem alla dina nya bonusresor med flygbolag inom SkyTeam. Har du frågor om denna ändring eller gällande bokningar, kontakta SAS kundservice.

VILLKOR FÖR FÖRMÅNEN SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS ELITE – KREDITKORT OCH BETALKORT
Förmånen innebär 50 % poängrabatt för upp till två personer på en valfri bonusresa med SAS eller partners inom flygallians. När du som SAS Amex Elite-medlem handlat för 150 000 kr med ditt kort inom ett kalenderår är du berättigad till förmånen. Ytterligare en 50 % poängrabatt på en bonusresa med SAS eller partners inom flygallians erhålls om du handlar för minst 300 000 kr inom samma kalenderår. Förmånen är giltig innevarande år samt nästkommande kalenderår. Denna period kan inte förlängas. Bokning måste ske inom förmånens giltighetstid, medan resan kan genomföras efter förmånens giltighetstid. Erbjudandet kan endast nyttjas vid bokning med SAS eller partners inom flygallians. Skatter och avgifter tillkommer och omfattas inte av förmånen. Erbjudandet gäller ej för ordinarie resor som betalas med pengar och/eller poäng. Med reservation för tillgänglighet. Förmånen kan erhållas maximalt två gånger per år. Om två förmåner erhållits kan dessa inte nyttjas vid samma bokningstillfälle. Nästa intjäningsperiod påbörjas i januari påföljande år. Poängrabatten kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Fr.o.m. 1 september 2024 byter SAS flygbolagsallians från Star Alliance till SkyTeam. Du kommer då att kunna boka bonusresor med SAS nya partners inom SkyTeam istället för Star Alliance. För mer information om alliansbytet, besök https://www.sas.se/eurobonus/skyteam/.

SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS PREMIUM – KREDITKORT OCH BETALKORT
Förmånen innebär 50 % poängrabatt för upp till två personer på en valfri bonusresa med SAS eller partners inom flygallians. När du som SAS Amex Premium-medlem handlat för 150 000 kr med ditt kort inom ett kalenderår är du berättigad till förmånen. Förmånen är giltig innevarande år samt nästkommande kalenderår. Denna period kan inte förlängas. Bokning måste ske inom förmånens giltighetstid, medan resan kan genomföras efter förmånens giltighetstid. Erbjudandet kan endast nyttjas vid bokning med SAS eller partners inom flygallians. Skatter och avgifter tillkommer och omfattas inte av förmånen. Erbjudandet gäller ej för ordinarie resor som betalas med pengar och/eller poäng. Med reservation för tillgänglighet. Förmånen kan endast erhållas en gång per kalenderår. Endast en förmån kan användas per bokningstillfälle. Nästa intjäningsperiod påbörjas i januari påföljande år. Poängrabatten kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Fr.o.m. 1 september 2024 byter SAS flygbolagsallians från Star Alliance till SkyTeam. Du kommer då att kunna boka bonusresor med SAS nya partners inom SkyTeam istället för Star Alliance. För mer information om alliansbytet, besök https://www.sas.se/eurobonus/skyteam/.

SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CLASSIC – KREDITKORT OCH BETALKORT
Förmånen innebär 50 % poängrabatt för upp till två personer på en valfri bonusresa inom Europa med SAS. När du som SAS Amex Classic-medlem handlat för 100 000 kr med ditt kort inom ett kalenderår är du berättigad till förmånen. Förmånen är giltig innevarande år samt nästkommande kalenderår. Denna period kan inte förlängas. Bokning måste ske inom förmånens giltighetstid, medan resan kan genomföras efter förmånens giltighetstid. Erbjudandet kan endast nyttjas vid bokning av SAS bonusresor. Skatter och avgifter tillkommer. Erbjudandet gäller ej för ordinarie resor som betalas med pengar och/eller poäng. Med reservation för tillgänglighet. Förmånen kan endast erhållas en gång per kalenderår. Endast en förmån kan användas per bokningstillfälle. Nästa intjäningsperiod påbörjas i januari påföljande år. Poängrabatten kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Maj 2024

Villkor 2for1 voucher

Detta gäller för bonusresor inom Star Alliance till och med den 31 augusti 2024. Från den 1 september gäller bonusresor med SkyTeam flygallians.

2for1 vouchern gäller över hela världen med SAS eller Star Alliance. Poängrabatten är giltig det året den blev intjänad samt hela nästkommande kalenderår. Bokning måste ske inom förmånens giltighets- tid, medan resan kan genomföras efter förmånens giltighetstid.

 • 2for1 vouchern gäller över hela världen med SAS & Hela Star Alliance för Premium och Elite kortet. Med Classic gäller 2-4-1 vouchern endast inom Europa och enbart med SAS.
 • Flygskatter och tilläggsavgifter tillkommer och måste betalas separat med kort.
 • Bonusresan är fullt avbokningsbar och återbetalningsbar fram till 24h innan avresa
 • Utgångna poäng som förfallit återbetalas inte vid avbokning.
 • Det går inte att omboka en bonusresa om poängen förfallit, du behöver betala med nya poäng i så fall. Amex 2for1 voucher återbetalas vid avbokning såvida den inte förfallit.
 • Du kan använda din 2for1 voucher för att boka för familj eller vänner. EuroBonus-poängen måste dras från det konto som har 2for1 vouchern. Är ni fler personer i ett hushåll eller vänner som tillsammans samlar poäng med American Express och tillhörande extrakort, är det en fördel att ha ett Point-Sharing konto där poängen samlas på samma konto.
 • Uppehåll är endast tillåtna kortare än 24 timmar. Mellanlandningar längre än 24 timmar är ej tillåtna. Giltigheten för American Express 2-för-1-kupong kan inte förlängas. 

Spenderingskrav och hur man kvalificerar sig för att uppnå en Amex 2for1 voucher

American Express 2for1 voucher är giltig från det datum du får din kupong till slutet av följande kalenderår. Om du till exempel når din voucher den 1 okt 2023, kan du boka från det datumet och fram till den 31 dec 2024. Observera att även om bokningen måste göras före utgångsdatumet kan själva resan genomföras efter utgångsdatumet. Det innebär att du inte kan omboka eller göra någon ändring på en bonusresa där vouchern gått ut. Den 1:a januari varje år påbörjas ett nytt spenderingskrav fram till 31 dec, för att uppnå en ny voucher, och så fortsätter det – varje kalenderår.

Som kortinnehavare får du en kupong varje gång du spenderar 150.000 sek under ett kalenderår. För SAS Amex Premium kort kan du maximalt få en voucher per år, medan du med SAS Amex Elite kortet kan få upp två vouchers. För Elite kortet ges den första vid 150.000 sek spenderat och den andra vid 300.000 sek spenderat under ett kalenderår.

Det är fullt möjligt att ansöka både om SAS Amex Premium och SAS Amex Elite samtidigt. Då kan du få upp till vouchers totalt, om du uppfyller kvalifikationskraven på varje kort under ett kalenderår (450.000 sek). Kom dock ihåg att du behöver tillräckligt mycket poäng för att kunna boka bonusresan, om du spenderar 450.000 sek som i exemplet ovan, kommer du att tjäna 60.000 med Elite kortet och 22.500 med premium kortet (82.500 poäng). Lägger du därtill att du skaffat båda dina Amex kort genom personlig inbjudan och erhållit välkomstbonus, kan du addera ytterligare 6000 poäng för premium + 12.000 poäng för Elite. Totalt blir det 100.500 EuroBonus-poäng. 

Sammanfattning:

Du gör dagliga inköp i din vardag redan idag. Med ett SAS Amex kort kommer du att tjäna poäng på samtliga köp, vilket i slutändan kommer kunna resultera i en riktigt rolig resa utan att behöva betala för flygbiljetter. Du kan se i Amex SE appen när du är inloggad när du uppnår din poängrabatt. Under förmåner står det hur mycket du har spenderat och hur mycket du behöver spendera ytterligare för att uppnå din poängrabatt. Poängrabatten syns sedan i beställningsöversikten när du loggat in på ditt EuroBonus-konto. 

Inbjudan Amex – invite med välkomstbonus. happytravels.se har ingen koppling till American Express eller dess varumärke

För att ta del av Amex-invite erbjudande om välkomstbonus, behöver du bli inbjuden av någon som redan har ett American express kort.  Önskar du bli inbjuden med vår inbjudningslänk? Skicka ett mail och skriv vilket av korten du önskar få inbjudningslänk till.

Välkomstbonus gäller endast om du inte redan har, eller har haft, ett American Express-kort under de senaste 12 månaderna.

LÄS MER OM  VÄLKOMSTBONUS FÖR DE OLIKA AMEX KORTEN

Om du har en 2 för 1 voucher och tillräckligt med poäng som du samlat ihop från dina vardagsinköp, kan du enkelt boka resan redan nu. välj stegen nedan:

 1. Logga in på ditt SAS EuroBonus-konto på sas.se
 2. Välj ”betala med poäng”
 3. Leta efter resor märkta med SAS Bonus och guldpricken / alternativt klicka på SAS EuroBonus och välj ”Star Alliance bonusresor”
 4. Din aktiva American Express 2 för 1- voucher kommer att synas i sökresultatet. Klicka i rutan för att använda den.

Boka bonusresa med SAS eller Star Alliance online eller över telefon:
Ring 08-797 40 40 (måndag-fredag 09:00-17:00). Du kan också boka online på sas.se. Vid hjälp att boka en resa över telefon debiteras en bokningsavgift om 400 sek per resenär. För ombokning debiteras en avgift om 150 sek per resenär på Star Alliance flygningar och 250 sek per resenär på SAS flygningar inom Europa samt 750 sek per resenär på SAS flygningar till / från Asien och Nordamerika.

Giltighetstid för din 50% förmån och villkor:
Förmånen 50% poängrabatt innebär halva poängpriset för upp till två personer på en valfri bonusresa med SAS Bonus eller Star Alliance. (Du kan även applicera en Fly premium rabatt på en SAS Bonus biljett). När du uppnått ditt spenderingskrav som gäller för respektive kort under ett kalenderår, erhålls ett brev som bekräftar att du är berättigad till förmånen. Förmånen är giltig innevarande år samt nästkommande kalenderår från brevets utskriftsdatum. Din Amex 2for1 voucher gäller alltså från det datum du erhåller din voucher fram till slutet på följande kalenderår.  

Endast en förmån kan användas per bokningstillfälle. Bokning av resa måste ske inom förmånens giltighetstid och erbjudandet kan endast användas vid inväxling av EuroBonus-poäng. Du kan alltså inte välja att betala bonusresan med kontanta medel och få halva priset, utan du betalar bonusresan med intjänade EuroBonus-poäng. Nästa intjäningsperiod påbörjas i januari påföljande år och ett nytt spenderingskrav för att uppnå nästa 50% förmån. 

Vart kan jag se min intjänade 2for1 voucher?

Du hittar dem när du är inloggad på sas genom att söka flyg för ”poäng” och när du valt flyg och klickar gå vidare kommer dina vouchers att synas. En del ser flera medans andra bara kan se en. Det är lite lotto hur många vouchers som visas om du har flera. Oftast visas alla vouchers med samma utgångsdatum, har man fler som har senare utgångsdatum syns inte dessa förrän du använt de med tidigare datum.

Vilket datum gäller på vouchern när man uppnår sin förmån?

Det är transaktionsdatum som gäller och inte bokföringsdatum. Om du exempelvis har handlat för 99 900 sek på ditt Amex Classic kort och försöker att trigga vouchern att gälla ett år längre genom att invänta med att spendera sista hundralappen på kortet för att uppnå vouchern årets sista datum den 31/12, kommer eventuellt transaktionen att bokföras runt 1-2 januari på grund av röd dag (reserverat belopp). Bokförs då transaktionen senare än 31/12, kommer du alltså inte att få någon voucher eftersom att spenderingen endast gäller per kalenderår. Bokförs däremot transaktionen direkt (du ser i appen om beloppet dragits direkt) den 31/12, kommer antagligen spenderingen för vouchern att skrivas ut hos Amex runt 1-2 januari och därmed gäller vouchern nästkommande år fram till 31/12. Om du vill chansa på detta sätt är det viktigt att du har koll i appen att beloppet på transaktionerna skett 31/12, så att du verkligen vet att du uppnått din spend för att tillgodo se dig vouchern för kalenderåret. Med det sagt, är det aldrig 100% säkert att detta fungerar att trigga vouchern framåt ett år.

Instagram & Facebook

Följ oss

Gå gärna med i vår Facebook-grupp “happytravels SkyTeam” där du kan dela med dig av resetips och få svar på allt som har med SAS EuroBonus, Star Alliance & SkyTeam att göra.

Skaffa Premium hos happytravels.se

Bli medlem idag

✅ Inga reklamannonser
✅ Tillgång till alla låsta artiklar
✅ Betalas med en engångskostnad på 69 sek & gäller obegränsad tid. 

Skriv en kommentar

Happytravels

Smarta resetips hur du förvandlar dina vardagsinköp till bonusresor. Samla poäng från vardagsinköp till bonusresor inom SkyTeam. Här hittar du Guider och olika artiklar som hjälper dig att planera och genomföra din bonusresa.

Awardfares - 20% rabatt första månaden med vår inbjudningslänk.

Awardfares - hitta tillgängliga bonusbiljetter i Business class

Prenumerera på gratis Nyhetsbrev

Prenumerera på Nyheter och Tips! Välj om du vill få notis omedelbart, dagligen eller veckovis på nya inlägg. Signa upp dig längst ned på sidan med din e-post, du kan välja vilka kategorier du vill prenumerera på. Du kan enkelt ändra dina leveranspreferenser i din prenumerations adminpanel efter att du registrerat dig.

✅ Inga reklamannonser på hemsidan
✅ Tillgång till alla låsta artiklar 
✅ Betalas med en engångskostnad & gäller obegränsad tid.